MATINADES

COMUNICAT:

El dia 30 d’agost 2022, es faran les matinades al barri de la Girada, l’AAVV les rebrà i obsequiarà. (Per error d’impressió no apareix publicitat al programa de FESTA MAJOR)