ASSEMBREA ORDINARIA

El dia 07/03/2023 a las 19:00 hores, se celebrarà l’Assemblea ordinària anual. Demanem als socis que hi participin i aposten idees. Us esperem.

Ordre del dia:
Lectura i aprovació alta anterior
Presentació de l'estat de comptes
Informació de les activitats dins de l'associació
Estat del barri
Renovació parcial de la junta
Precs i preguntes


La Junta