COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI DE LA GIRADA SOBRE L’UTILITZACIÓ DEL NOSTRE LOGO, EN UN CARTELL, SENSE LA NOSTRE AUTORITZACIÓ I SENSE EL NOSTRE CONSENTIMENT

 

 

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI DE LA GIRADA SOBRE L’UTILITZACIÓ DEL NOSTRE LOGO, EN UN CARTELL, SENSE LA NOSTRE AUTORITZACIÓ I SENSE EL NOSTRE CONSENTIMENT

 

Amb aquesta publicació a la nostre pàgina web publiquem el següent comunicat, que ha estat emès per la Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada i que fa referència a l’utilització del nostre logo en un cartell, sense la nostre autorització ni coneixement, a l’espai de gossos de la Girada.

 

La Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada, desprès de comprovar l’aparició d’una nota, amb el nostre logo, a l’espai de gossos que darrerament ha estat habilitat al costat de l’arxiu municipal, emet el següent  comunicat.

 

La Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada acaba de comprovar l’aparició d’un cartell, amb el logo de la nostra associació, a la zona de gossos que es troba al costat de l’arxiu municipal. Des de la Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada volem informar que en cap cas tenim res a veure amb aquest cartell. Igualment, volem deixar ben clar que en cap cas ningú pot fer servir el logo de l’associació sense el coneixement i l’acord de la junta.

 

Vilafranca del Penedès, 3 de juliol de 2017

 

Manel Pac Rovira

President de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Girada.

VALORACIÓ DE LA VISITA DE L’ALCALDE DE VILAFRANCA, PERE REGULL AL BARRI DE LA GIRADA

VALORACIÓ DE LA VISITA DE L’ALCALDE DE VILAFRANCA, PERE REGULL AL BARRI DE LA GIRADA

Abans d’ahir, 12 de juny, a les 20 hores, l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, va venir  al local de la nostre Associació i va atendre les propostes, suggerències, valoracions o queixes que els veïns i veïnes li van formular.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada valorem positivament la visita que l’alcalde, Pere Regull, conjuntament amb una part de l’equip de govern,. En aquesta reunió els veïns i les veïnes del barri van poder presentar, en primera persona, aquell problema o aquella millora que consideren beneficiosa pel conjunts dels giradencs.

l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada ja varem presentar prèviament una sèrie de temes que considerem importants i necessaris pel barri. Entre aquests temes podem destacar els següents:

 • El  transport urbà en general i, en concret, el problema de la durada del bus per arribar al nou CAP. Aquest és un tema de cabdal importància, tema que l’associació està seguint molt de prop. Des de l’Ajuntament es va comentar que estan pendents de fer un nou conveni amb l’empresa d’autobusos. En aquest nou conveni es modificarà el recorregut de les dues línies del servei d’autobús de Vilafranca. amb aquesta modificació de les rutes, la durada per arribar al CAP des de la Girada serà d’uns 20 minuts. Aquest canvi està previst pel mes de juliol d’enguany.  valoració: Positiva.  Com no podia  ser d’un altre manera, no deixarem de seguir el tema i us informarem adequadament.
 • L’estat de la Rambla de la Girada on l’estat de degradació es cada cop més evident. Falten llambordes i les arrels dels arbres cada vegada més estan deformant i aixecant el terra. L’ajuntament va plantejar la gran dificultat, tant tècnica com econòmica per dur a terme una solució, definitiva i satisfactòria a aquest problema. En tot cas, l’ajuntament es va comprometre a reparar els voltant dels arbres. Recordem que em molts arbres les llambordes estan desenganxades o ja no hi son. valoració: Cal assumir que, tot i la dificultat tècnica i econòmica d’aquesta actuació, aquesta es una obra que a mig termini caldrà planificar i executar.
 • l’estat de deixadesa i brutícia de molts solars al barri que a més de ser insalubre hi ha un risc d’incendis. A més, el tipus de vallat es de fàcil accessibilitat pels nens, fet que també es problemàtic i perillós. L’ajuntament explica la dificultat de fer netejar aquests solars degut a que, en alguns casos, es difícil localitzar als propietaris per requerir-los a mantenir-los i a netejar-los. valoració: No es pot tolerar aquest estat d’insalubritat. L’Ajuntament ha de seguir de prop aquest problema ja que es un problema recurrent.
 • La problemàtica de l’aparcament sense senyalitzar i sense pintar en alguns carrers on la gent aparca a les dues bandes en bateria envaint les aceres. No es respecten les aceres i la gent ha de passar pel mig del carrer. L’ajuntament es va comprometre a pintar i senyalitzar aquestes zones per que la gent no pugui aparcar allà on vulgui. Es un tema que va ser comentat també pels veïns . valoració: Aquest es un tema que ja es va plantejar a la darrera visita de l’alcalde al barri fa un any. Esperem que aquesta vegada es prenguin les mesures adequades.
 • La manca d’asfaltat als aparcaments al costat de la llosa de la via. Al ser aparcaments de terra provoquen moltes molèsties als veïns i veïnes del barri en forma de pols, fang quan plou, etc. En aquest moment l’ajuntament no té previsió de fer una actuació a curt termini. valoració: És una actuació necessària. Si més no cal planificar-la.
 • El manteniment de molts carrers i aceres de la Girada. En molts casos els arbres han aixecat les aceres provocant possibles accidents en forma d’ensopegades i demès. valoració: darrerament s’han fet algunes petites actuacions per reparar algun petit tram de carrer o algunes aceres. Cal invertir més esforços per evitar que la Girada es deteriori de forma progressiva.
 • Els sorolls i les molèsties que es van donant darrerament per gent que fa “botellon” entre la zona de l’arxiu i la zona dels jutjats. Es un tema que va ser comentat també pels veïns . L’ajuntament comenta que l’està seguint. valoració: Es tracta d’un problema que afecta a la convivència i a la seguretat i que cal eradicar plenament.
 • Necessitat d’una revisió de l’enllumenat doncs hi han bastants que es troben sense la seva corresponent tapa amb el risc d’accidents que aquest fet pot provocar. valoració: tema no comentat per l’Ajuntament, encara que no de poca importància. Mostra una necessitat de incrementar el manteniment del barri.
 • Obres d’adequació de la carretera de Vilanova que es preveu començar al voltants del mes de setembre amb una durada de uns sis mesos. valoració: creiem que suposarà una millora. De totes maneres es un tema que l’Ajuntament va explicar de manera breu sense aportar cap planell ni documentació.
 • Explicació detallada del nou institut que s’està construint. Tema no abordat a la reunió tot i que el regidor d’urbanisme, Josep Martí va dur uns planells i va quedar amb nosaltres de venir un altre dia a l’associació amb els planells per explicar-nos de forma detallada el projecte. valoració: molt positiva per ser un nou institut molt important pel desenvolupament i el dia a dia del barri. 
 • La manca d’acabat de l’adequació  de la llosa de la via des de la part de la Girada que hauria de ser amplament millorada.  L’Ajuntament comenta que la zona està pendent d’una remodelació i que l’acabat actual es provisional. valoració: Considerem que aquesta adequació es necessària. Estarem al cas d’aquestes modificacions a mesura que ens vagin informant.
 • Altres temes que els veïns i veïnes va plantejar son els següents: La perillositat de la rotonda del Mercadona, La perillositat de la rotonda de Lluis Companys, Els sorolls a les terrasses i la proliferació de circulació temerària en diverses zones del barri. 

 

 

 

 

 

Tots aquests temes presents i tots els que puguin anar sorgint els anem i anirem seguint ben de prop i us tindrem degudament informats. Us reiterem la gran importància de la vostra col·laboració a fi i efecte de poder assolir, més i millor, els reptes que ens anem proposant. Des de l’associació estem oberts a les vostres idees i suggeriment i a treballar plegats si aquest es el vostre interès. En tot cas,  ens podeu lliurar la vostre inquietud a la bústia que hi ha al local de l’associació o per correu electrònic a la següent adreça: aveinsdelagirada@gmail.com. Entre tot construirem un  barri millor i més cohesionat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DE L’ALCALDE DE VILAFRANCA, PERE REGULL AL BARRI DE LA GIRADA

VISITA DE L’ALCALDE DE VILAFRANCA, PERE REGULL AL BARRI DE LA GIRADA

El proper dilluns 12 de juny, a les 20 hores, l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, Vindrà al local de la nostre Associació i estarà a disposició del veïns i veïnes per atendre les propostes, suggerències, valoracions o queixes que li vulgueu formular.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada valorem molt positivament la visita de l’Alcalde de Vilafranca ja que la millor manera de que el nostre barri pugui avançar es fent palesa totes aquelles circumstàncies, fets o situacions que puguin ajudar a que el barri prosperi. Que millor que fer-les arribar directament a l’Alcalde? Així, us encoratgem a que vingueu el proper dilluns al local de l’Associació de Veïns i Veïnes de Vilafranca. En tot cas, i si per qualsevol motiu no podeu venir, ens podeu lliurar la vostre inquietud i nosaltres la transmetrem a l’alcaldia. Les podeu lliurar a la bústia que hi ha al local de l’associació o per correu electrònic a la següent adreça: aveinsdelagirada@gmail.com

 

FELICITACIONS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI DE LA GIRADA A LA CORAL LA GIRADA PEL SEU DESÈ ANIVERSARI

FELICITACIONS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI DE LA GIRADA A LA CORAL LA GIRADA PEL SEU DESÈ ANIVERSARI 

L’associació de Veïns i Veïnes del Barri de  la Girada es congratula i vol fer publica la seva més sincera felicitació a la Coral la Girada pel seu desè aniversari.

Ahir, dia 4 de juny, a les 18:30 de la tarda, a l’església de sant Francesc, va tenir lloc un emotiu concert commemoratiu del desè aniversari de la Coral la Girada. En aquest acte es va poder gaudir de l’actuació de la Coral la Girada i de les dues altres corals que l’acompanyaven: la Coral Veus Amigues de Cervelló i la Coral Tívoli de Vilafranca del Penedès.

L’associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada, vol reiterar aquesta felicitació i fer-la extensiva al seu Director, Gregori Martínez, al seu President, Gabriel Santolaria, a la resta de membres de la Junta Directiva, als cantaires i als familiars per la seva feina de difondre la música i el barri de la Girada arreu.

 

 

DUES DEMANDES DELS VEÏNS I VEÏNES DE LA GIRADA TRANSMESES A L’AJUNTAMENT

L’associació de Veïns i Veïnes de la Girada transmet a l’ajuntament una sèrie de demandes rebudes per part d’un conjunt de veïns i veïnes del barri. En concret, son dos:

 • la primera demanda té a veure amb la preocupació existent per la nova zona de gossos que properament s’ha posar en funcionament. En concret es demana que es faci una restricció horària, entre 9 i 21 hores, tal com fixa l’ordenança municipal de convivència.
 • La segona demanda és una queixa per la proliferació de sorolls, botellon i escàndols que darrerament s’estan produint al descampat de l’aparcament entre el jutjat i l’arxiu. Concretament es demana un control sobre aquesta zona i que s’instal·lin cartells indicant que cal respectar el descans dels veïns i les veïnes.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Girada, com no podia ser d’un altre manera, entoma les problemàtiques que afecten als veïnes i veïnes de la Girada i reclama que l’ajuntament prengui en consideració aquestes demandes que son totalment lògiques i coherents.

ÈXIT DE PARADES I DE PÚBLIC AL QUART MERCAT DE SEGONA MA DE LA GIRADA CELEBRAT AHIR 28 DE MAIG de 2017

ÈXIT DE PARADES I DE PÚBLIC AL QUART MERCAT DE SEGONA MA DE LA GIRADA CELEBRAT AHIR, 28 DE MAIG DE 2017

L’Associació de Veïns i Veïnes de la Girada vol fer ressò del èxit de parades i de públic  del quart mercat de segona mà que va tenir lloc ahir, 28 de maig de 2017, de 10 a 14 hores, a la Rambla de la Girada.

L’Associació de Veïns i Veïnes de la Girada vol agrair la participació de totes les persones que van muntar una parada al quart mercat de segona mà de la Girada. Sense la seva presencia i col·laboració durant el transcurs del matí no hagués estat possible el gran èxit de la quarta edició del mercat.

D’aquesta manera, l’Associació de Veïns i Veïnes de la Girada vol fer ressò del èxit de parades i de públic  del quart mercat de segona mà que va tenir lloc ahir, 28 de maig de 2017, de 10 a 14 hores, a la Rambla de la Girada

Un èxit que no hagués estat possible sense la col·laboració de totes i cadascuna de les persones que van muntar una parada i sense tola gent que el va venir a visitar. Va ser la vegada que va agrupar més parades i mes concurrència de gent. Vàrem tenir la presencia de més de 70 parades, moltes de veïns i veïnes del barri, on es podien trobar articles a un molt bon preu.

Cal destacar que la filosofia del mercat es la de donar una segona vida als articles des d’una idea de sostenibilitat. Al mercat de segona mà de la Girada es pot vendre intercanviar o es poden regalar els articles. En molts casos els productes tindran un valor simbòlic ja que la satisfacció recau en que aquella roba o aquell complement el pugui utilitzar un altre persona.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Girada tenim previst que el mercat de segona mà de la Girada passi a ser trimestral amb la idea de créixer i de consolidació sempre tenint en compte el manteniment de la seva filosofia i la seva funcionalitat

Per altra banda ja us podem informar que el proper mercat tindrà lloc en el marc de la festa del Barri de la Girada, concretament el diumenge 17 de setembre, de 10 a 14 hores del matí. Finalment, també informar que el darrer mercat de segona mà  de la Girada d’aquest any es celebrarà pels voltants de Nadal.

TANCAMENT DE LES INSCRIPCIONS AL QUART MERCAT DE SEGONA MÀ DE LA GIRADA

lamentablement us volem informar que ens veiem obligats a tancar les inscripcions al quart mercat de segona mà de la Girada. El motiu del tancament de les inscripcions al mercat dos dies abans de la seva celebració es la manca de taules per garantir que tothom que s’inscrigui a partir d’aquest moment pugui tenir almenys una taula. El fet es que l’associació de Veïns i Veïnes de la Girada quan va organitzar aquest mercat, preveient una possible alta inscripció, va demanar a l’Ajuntament tot el material imprescindible per a poder-lo realitzar. La nostre sorpresa es que ahir al mati en informen que només ens podran servir la meitat de taules so-licitades, fet que posava realment en perill la celebració del mercat ja que les inscripcions eren molt més elevades que la quantitat de taules assignades. Finalment hem aconseguit que se’ns subministren unes quantes taules més, quantitat que creiem que serà suficient per cobrir les inscripcions actuals però no per garantir-ne més.

D’aquesta manera, el mercat tindrà lloc, entregant una sola taula per inscripció a partir de les 09 hores del matí i seguint de manera rigorosa l’ordre d’inscripció.

Esperem que malgrat tot el mercat tingui molt d’èxit i pugui cobrir les demandes i els objectius pretesos.

 

EL QUART MERCAT DE SEGONA MÀ DE LA GIRADA ARRIBA A LES 60 INSCRIPCIONS

A menys d’una setmana per què tingui lloc el quart mercat de segona mà, les inscripcions arriben a les 60 i continuen obertes. Tens roba, joguines o altres coses que ja no necessites, que només t’ocupen espai? Algú segurament ho necessita.

El vols regalar o vendre a un preu simbòlic? Aquesta es la teva oportunitat.

Sigui el que sigui vine al Quart Mercat de Segona Mà de la Girada. Te hi esperem!

Fes-ne difusió!!

Les inscripcions al quart mercat de segona mà de la Girada son obertes. Recordeu que per fer la ostra inscripció cal omplir el formulari d’inscripció. Si cliqueu a la casella de rebre respostes, aquest formulari us donarà una copia de les dades que hageu introduït. Aquesta copia us servirà també com a comprovant de la vostre inscripció.

Cal inscripció prèvia mitjançant aquest formulari.

 

 

A 12 DIES PEL QUART MERCAT DE SEGONA MÀ DE LA GIRADA LES INSCRIPCIONS SEGUEIXEN OBERTES

A 12 dies per què tingui lloc el quart mercat de segona mà, les inscripcions van augmentant i continuent obertes. Tens roba, joguines o altres coses que ja no necessites, que només t’ocupen espai? Algú segurament ho necessita. Vols intercanviar algun producte? El vols regalar o vendre a un preu simbòlic? Aquesta es la teva oportunitat.

Sigui el que sigui vine al Quart Mercat de Segona Mà de la Girada. Te hi esperem!

Les inscripcions al quart mercat de segona mà de la Girada son obertes. Recordeu que per fer la vostra inscripció cal omplir el formulari d’inscripció. Si cliqueu a la casella de rebre respostes, aquest formulari us donarà una copia de les dades que hageu introduït. Aquesta copia us servirà també com a comprovant de la vostre inscripció.

Cal inscripció prèvia mitjançant aquest formulari.

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA GIRADA A L’ ESTAND DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE VILAFRANCA A LES FIRES DE MAIG.

L’Associació de Veïns i Veïnes de la Girada participa a l’estand  que la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca té al recinte firal de les Fires de Maig entre els dies 12 i 14 de maig.

la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca s’ha constituït recentment ¡ està formada per les 8 associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedès.  La coordinadora neix de la voluntat de les associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedès de treballar plegats per la millora de la qualitat i les condicions de vida de tots els vilafranquins i les vilafranquines, consensuant temes d’interès de tot Vilafranca, més enllà dels nostres problemes particulars. Aquesta voluntat de treballar conjuntament es vol plasmar a través de la coordinadora com a subjecte que ha de tenir veu davant de l’Ajuntament i davant de les diferents administracions. Com a membres d’una Associació de Veïns i Veïnes creiem en l’associacionisme com a mitjà per a vehicular les problemàtiques de la societat civil. Així, la  Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedés vol fer aquesta tasca per tal d’anar més enllà de la simple coordinació d’actes.