OFRENA AL MONUMENT DE LLUIS COMPANYS

Avui dia 11 de setembre diversos Col·lectius i Associacions han realitzat l'ofrena al
monument de Lluis Companys, situat a la rambla de la Girada de Vilafranca