VALORACIÓ DE LA VISITA DE L’ALCALDE DE VILAFRANCA, PERE REGULL AL BARRI DE LA GIRADA

VALORACIÓ DE LA VISITA DE L’ALCALDE DE VILAFRANCA, PERE REGULL AL BARRI DE LA GIRADA

Abans d’ahir, 12 de juny, a les 20 hores, l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, va venir  al local de la nostre Associació i va atendre les propostes, suggerències, valoracions o queixes que els veïns i veïnes li van formular.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada valorem positivament la visita que l’alcalde, Pere Regull, conjuntament amb una part de l’equip de govern,. En aquesta reunió els veïns i les veïnes del barri van poder presentar, en primera persona, aquell problema o aquella millora que consideren beneficiosa pel conjunts dels giradencs.

l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Girada ja varem presentar prèviament una sèrie de temes que considerem importants i necessaris pel barri. Entre aquests temes podem destacar els següents:

 • El  transport urbà en general i, en concret, el problema de la durada del bus per arribar al nou CAP. Aquest és un tema de cabdal importància, tema que l’associació està seguint molt de prop. Des de l’Ajuntament es va comentar que estan pendents de fer un nou conveni amb l’empresa d’autobusos. En aquest nou conveni es modificarà el recorregut de les dues línies del servei d’autobús de Vilafranca. amb aquesta modificació de les rutes, la durada per arribar al CAP des de la Girada serà d’uns 20 minuts. Aquest canvi està previst pel mes de juliol d’enguany.  valoració: Positiva.  Com no podia  ser d’un altre manera, no deixarem de seguir el tema i us informarem adequadament.
 • L’estat de la Rambla de la Girada on l’estat de degradació es cada cop més evident. Falten llambordes i les arrels dels arbres cada vegada més estan deformant i aixecant el terra. L’ajuntament va plantejar la gran dificultat, tant tècnica com econòmica per dur a terme una solució, definitiva i satisfactòria a aquest problema. En tot cas, l’ajuntament es va comprometre a reparar els voltant dels arbres. Recordem que em molts arbres les llambordes estan desenganxades o ja no hi son. valoració: Cal assumir que, tot i la dificultat tècnica i econòmica d’aquesta actuació, aquesta es una obra que a mig termini caldrà planificar i executar.
 • l’estat de deixadesa i brutícia de molts solars al barri que a més de ser insalubre hi ha un risc d’incendis. A més, el tipus de vallat es de fàcil accessibilitat pels nens, fet que també es problemàtic i perillós. L’ajuntament explica la dificultat de fer netejar aquests solars degut a que, en alguns casos, es difícil localitzar als propietaris per requerir-los a mantenir-los i a netejar-los. valoració: No es pot tolerar aquest estat d’insalubritat. L’Ajuntament ha de seguir de prop aquest problema ja que es un problema recurrent.
 • La problemàtica de l’aparcament sense senyalitzar i sense pintar en alguns carrers on la gent aparca a les dues bandes en bateria envaint les aceres. No es respecten les aceres i la gent ha de passar pel mig del carrer. L’ajuntament es va comprometre a pintar i senyalitzar aquestes zones per que la gent no pugui aparcar allà on vulgui. Es un tema que va ser comentat també pels veïns . valoració: Aquest es un tema que ja es va plantejar a la darrera visita de l’alcalde al barri fa un any. Esperem que aquesta vegada es prenguin les mesures adequades.
 • La manca d’asfaltat als aparcaments al costat de la llosa de la via. Al ser aparcaments de terra provoquen moltes molèsties als veïns i veïnes del barri en forma de pols, fang quan plou, etc. En aquest moment l’ajuntament no té previsió de fer una actuació a curt termini. valoració: És una actuació necessària. Si més no cal planificar-la.
 • El manteniment de molts carrers i aceres de la Girada. En molts casos els arbres han aixecat les aceres provocant possibles accidents en forma d’ensopegades i demès. valoració: darrerament s’han fet algunes petites actuacions per reparar algun petit tram de carrer o algunes aceres. Cal invertir més esforços per evitar que la Girada es deteriori de forma progressiva.
 • Els sorolls i les molèsties que es van donant darrerament per gent que fa “botellon” entre la zona de l’arxiu i la zona dels jutjats. Es un tema que va ser comentat també pels veïns . L’ajuntament comenta que l’està seguint. valoració: Es tracta d’un problema que afecta a la convivència i a la seguretat i que cal eradicar plenament.
 • Necessitat d’una revisió de l’enllumenat doncs hi han bastants que es troben sense la seva corresponent tapa amb el risc d’accidents que aquest fet pot provocar. valoració: tema no comentat per l’Ajuntament, encara que no de poca importància. Mostra una necessitat de incrementar el manteniment del barri.
 • Obres d’adequació de la carretera de Vilanova que es preveu començar al voltants del mes de setembre amb una durada de uns sis mesos. valoració: creiem que suposarà una millora. De totes maneres es un tema que l’Ajuntament va explicar de manera breu sense aportar cap planell ni documentació.
 • Explicació detallada del nou institut que s’està construint. Tema no abordat a la reunió tot i que el regidor d’urbanisme, Josep Martí va dur uns planells i va quedar amb nosaltres de venir un altre dia a l’associació amb els planells per explicar-nos de forma detallada el projecte. valoració: molt positiva per ser un nou institut molt important pel desenvolupament i el dia a dia del barri. 
 • La manca d’acabat de l’adequació  de la llosa de la via des de la part de la Girada que hauria de ser amplament millorada.  L’Ajuntament comenta que la zona està pendent d’una remodelació i que l’acabat actual es provisional. valoració: Considerem que aquesta adequació es necessària. Estarem al cas d’aquestes modificacions a mesura que ens vagin informant.
 • Altres temes que els veïns i veïnes va plantejar son els següents: La perillositat de la rotonda del Mercadona, La perillositat de la rotonda de Lluis Companys, Els sorolls a les terrasses i la proliferació de circulació temerària en diverses zones del barri. 

 

 

 

 

 

Tots aquests temes presents i tots els que puguin anar sorgint els anem i anirem seguint ben de prop i us tindrem degudament informats. Us reiterem la gran importància de la vostra col·laboració a fi i efecte de poder assolir, més i millor, els reptes que ens anem proposant. Des de l’associació estem oberts a les vostres idees i suggeriment i a treballar plegats si aquest es el vostre interès. En tot cas,  ens podeu lliurar la vostre inquietud a la bústia que hi ha al local de l’associació o per correu electrònic a la següent adreça: aveinsdelagirada@gmail.com. Entre tot construirem un  barri millor i més cohesionat.