L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA GIRADA A L’ ESTAND DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE VILAFRANCA A LES FIRES DE MAIG.

L’Associació de Veïns i Veïnes de la Girada participa a l’estand  que la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca té al recinte firal de les Fires de Maig entre els dies 12 i 14 de maig.

la Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca s’ha constituït recentment ¡ està formada per les 8 associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedès.  La coordinadora neix de la voluntat de les associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedès de treballar plegats per la millora de la qualitat i les condicions de vida de tots els vilafranquins i les vilafranquines, consensuant temes d’interès de tot Vilafranca, més enllà dels nostres problemes particulars. Aquesta voluntat de treballar conjuntament es vol plasmar a través de la coordinadora com a subjecte que ha de tenir veu davant de l’Ajuntament i davant de les diferents administracions. Com a membres d’una Associació de Veïns i Veïnes creiem en l’associacionisme com a mitjà per a vehicular les problemàtiques de la societat civil. Així, la  Coordinadora d’Associacions de Veïns i Veïnes de Vilafranca del Penedés vol fer aquesta tasca per tal d’anar més enllà de la simple coordinació d’actes.